Match and Move

Juzmatch คือแพลตฟอร์มในการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทย
ด้วยความร่วมมือกับบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยเราจะช่วยลดข้อจำกัดเดิมๆในการซื้อ, ขาย
และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และนำเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า

Juzmatch

What is?

JuzmatchWhatisPic

JUZMATCH คือ...

platform การเช่าซื้ออสังหาฯ ที่มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาให้กับ คนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น

  • ผู้ซื้อ ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ สามารถกู้ ธนาคารได้
  • ผู้ขาย ที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ได้รวดเร็วขึ้น
  • ผู้ลงทุน ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบความ เสี่ยงต่ำและผลตอบแทนคงที่

การเช่าซื้อ เป็นทางเลือกใหม่ในการซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ที่ยัง ไม่พร้อมในการกู้ธนาคาร โดยการทำสัญญาเช่าพร้อมได้สิทธิ์ ในการซื้อทรัพย์นั้นๆในราคาที่ตกลงกันไว้

การขาย อสังหาริมทรัพย์กับ Juzmatch คือทางเลือกใหม่ที่ ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับผู้ที่ต้องการขายอสังหาฯ

การลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์พร้อมผู้เช่าซื้อคือทางเลือกใหม่ ในการลงทุนที่ง่ายและความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในอสังหาฯ ทั่วไป

How It Works